deutsch tschechisch
Příslušné centrum "kvalita v dokumentaci"
<< zpět
<< zpět
Kompetenzzentrum "Qualität in der Dokumentation"

Kvalita dokumentace je celek vlastností dokumentace, která se vztahuje k plnění způsobilosti praktické schopnosti eventuálně k účelu dokumentace (ISO).
Dokumentace je natolik dobrá, jak ji čtenář může jednoduše použít. Tedy natolik dobrá, jak dobře bude čtenáři usnadňovat práci pomocí dokumentů.

Naše příslušné centrum

Vy jako podnik odpovědný za dokumentaci byste chtěli vědět, jak dobrá je Vaše dokumentace nebo jak získat konkrétní zlepšovací návrhy? My Vám pomůžeme – zhodnotíme kvalitu Vaší dokumentace.

Ohodnotíme jakýkoli

Způsob našeho jednání

Hodnocení kvality dokumentací se koná na základě solidního a detailního kritéria tisku, to na TU Drážďany v rámci výzkumných prací na katedře Managementu informací, Prof. Dr. Eric Schoop, byl rozvinut a bude neustále vylepšován. Je založen na velkém množství vědeckých studií a respektuje příslušné normy a standardy dokumentární sestavy.

Provádíme hodnocení Vaší dokumentace ve dvou stupních:

  1. hrubá zkouška podle kritérií tisku a vytvoření souhrnného výkazu
  2. podrobné hodnocení ve formě detailního výkazu nedostatků s poradenstvím pro Vaše podnikání.

Váš užitek

Po hodnocení víte,